Peter Joris ontvangt koninklijke onderscheiding!

 
26 april 2017 

 

Collage Peter Joris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Joris (1952) was betrokken bij de oprichting van de volleybalvereniging VC Eureka uit Wessem in de jaren 1970/1971. Als jonge enthousiaste speler begon hij binnen een jonge vereniging in een tijd dat de volleybalsport in de regio nog in de kinderschoenen stond. Zowel de accommodatie als de materialen waren nog erg primitief. Al vanaf het begin was Peter lid van het bestuur en bleef dit tot december 2015 na een periode van meer dan 40 (!) jaar. Ook na de fusie tussen VC Eureka en VC Heel in 1994 bleef hij in het bestuur en werd in 2005 secretaris van vereniging VC Maasdal.
 
Mede dankzij de gedrevenheid van Peter groeide de vereniging in de loop der tijd uit tot een grote vereniging met meer dan 25 teams. Als “motor” van de vereniging heeft hij in deze lange periode tal van functies binnen de vereniging gehad. Dit geldt voor functies binnen het bestuur, maar zeker ook voor het trainen en coachen van diverse (jeugd)teams. Het is ook niet voor niets dat Peter in 2004 een Bijzondere Waarderingsprijs mocht ontvangen op het Sportgala 2005 vanwege “grote verdiensten voor de volleybalsport in het algemeen en voor VC Maasdal in het bijzonder”.
 
Ondanks al deze taken bleef Peter altijd het liefst op de achtergrond zonder in de belangstelling te willen staan. Hij heeft zich altijd in de volle 100% ingezet voor de vereniging.
Veel leden en oud-leden zijn het eens dat zonder Peter Joris de vereniging niet had kunnen voortbestaan. Het is van groot belang dat iemand als “kartrekker” zorgt dat de zaken op orde zijn, vooral in perioden waarin vrijwilligers en ledenaantallen teruglopen.
Na meer dan 40 jaar enorm betrokken te zijn geweest bij de volleybalvereniging, heeft Peter aangegeven zijn functies over te dragen. 2015-2016 was het eerste seizoen zonder Peter Joris in het bestuur of Peter als trainer van een team.

 

 

Bestuurslid / secretaris:
Al in de tijd dat VC Eureka in de kinderschoenen stond, was Peter aanwezig als bestuurslid.
VC Eureka maakte een stevige groei door en werd in 1994 gefuseerd met VC Heel waarbij ook Peter nauw betrokken was. Ook na 1994 bleef hij in zijn functie als bestuurslid en voorzitter van de jeugdcommissie, maar deze keer onder vlag van VC Maasdal. In de perioden dat de vereniging om een voorzitter verlegen zat, werden de vergaderingen door Peter voorgezeten. Daarnaast was hij vaak afgevaardigde bij regionale bijeenkomsten van de Volleybalbond Nevobo of bij een vergadering van de Dorpsraad in Wessem.

 
De afgelopen jaren heeft Peter diverse malen op ledenvergaderingen aangegeven dat hij wilde afbouwen en zijn bestuursfunctie wilde beëindigen. Bij gebrek aan opvolging heeft hij toch nog diverse jaren zijn taken voortgezet. Pas in augustus 2015 werden nieuwe bestuursleden gevonden welke ook het secretariaat en wedstrijdsecretariaat over wilden nemen. Op de jaarvergadering van oktober 2015 heeft Peter daarom te kennen gegeven zijn bestuursfunctie neer te leggen en over te dragen.
Op 7 december 2015 was het tijd, na bijna 45 jaar, voor zijn laatste bestuursvergadering.

 

 

VC Eureka 1980

 Het herenteam van VC Eureka in 1980 waarin ook Peter (nr. 1) speler was.

 

 

Wedstrijdsecretariaat:
Het wedstrijdsecretariaat werd door Peter verzorgd. Hij regelde dat de verschillende teams op tijd de juiste wedstrijdprogramma’s, tel- en fluitschema’s en rijschema’s hadden.
Vooral in een tijd zonder digitale hulpmiddelen zoals computer en e-mail was dit een heel karwei. Daarbij waren er op het hoogtepunt van de vereniging wel meer dan 25 competitie spelende teams!
In de tijd dat ook de Nevobo overschakelde naar het publiceren van wedstrijdprogramma’s op internet of via e-mail, heeft Peter gezorgd dat de vereniging up-to-date bleef. Zijn eerste thuiscomputer was puur om de zaken van de volleybalvereniging te kunnen regelen.
Ook spelerskaarten en pasfoto’s werden door Peter beheerd. Elk seizoen werden de spelerskaarten gecontroleerd en opnieuw aangevraagd wanneer nodig.
Gedurende het seizoen komt het vaak voor dat wedstrijden gewijzigd of verzet moeten worden. Om dit te regelen had hij vaak contact met uit- en thuisteams om er voor te zorgen dat alles in goede banen verliep. Wanneer alle trainingstijden en wedstrijddagen definitief waren, zorgde Peter ook voor de aanvraag van de zaalhuur bij exploitatiestichting van de gemeente. Hij was de vaste contactpersoon namens de vereniging bij de gemeente.
Van 1997 tot mei 2010 was Peter zelf lid van het Algemeen Bestuur van de Stichting Exploitatie Sportvoorzieningen welke de binnensportaccommodaties beheerde binnen de voormalige gemeente Heel.

 

 

Technische commissie en jeugdcommissie:
Een commissie binnen de vereniging welke jarenlang (al sinds circa 1997) onderbezet is geweest. Ook hier nam Peter de benodigde taken op zich om de vereniging draaiende te houden. Jarenlang zorgde hij voor een zo goed mogelijke indeling van teams.
Er werden evaluatiegesprekken gehouden met de verschillende teams en er werd zo goed mogelijk rekening gehouden met de wensen van de spelers. Beslissingen als teamindelingen en trainerkeuze liggen nu eenmaal gevoelig bij de spelers en het is lastig om het voor iedereen goed te doen.
Het aanstellen van trainers en coaches werd daarnaast steeds lastiger aangezien in de loop der tijd de vrijwilligers en trainers niet voor het oprapen lagen. Dit verklaard waarom Peter ook diverse teams als trainer onder zijn hoede nam wanneer er geen andere optie was.
Naast de indeling van alle seniorenteams was dit ook zeker het geval bij de jeugd waar Peter vaak zelf de trainingen verzorgde. Ook hier werden speel- en rijschema’s opgesteld in overleg met de ouders. Daarnaast werden veel (jeugd)toernooien georganiseerd en was het zomerkamp voor de jeugd een jaarlijks terugkomend evenement. Voor de jeugd vaak het hoogtepunt van het seizoen. Peter is jarenlang voorzitter geweest van de jeugdcommissie en trainde elk seizoen meerdere jeugdteams. De jeugd werd altijd gezien als de toekomst van de club en was daarom voor Peter ook van groot belang.

 

 

Jeugdkamp 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trainer en Coach:
Het grootste plezier heeft Peter gehad in het trainen en coachen van diverse senioren- en jeugdteams binnen de vereniging. Gemiddeld werden er elke jaar wel twee of drie teams door Peter getraind, begeleid en gecoacht. Dit gebeurde bij de senioren, maar toch vooral bij de jeugd. Vrijwel alle (oud)leden van de vereniging kennen Peter als de trainer uit hun jeugdtijd bij Maasdal.
Er werd fanatiek, maar met veel humor, getraind om de jeugd de basis van de sport bij te brengen. Er werd door de week getraind waarbij de jeugd hun wedstrijden speelde op zondagmorgen.
Het behalen van de Nederlandse kampioenschappen met de Jongens C en Jongens B maakte Peter enorm trots. Hier werd achteraf nog vaak over gesproken.
Maar niet alleen de talentvolle teams vielen onder de hoede van Peter. Ook teams waarin motivatie (of talent) ontbrak werden door hem jarenlang bijgestaan. De trainingen die door hem gemist werden zijn op één hand te tellen, terwijl dit bij de spelers vaak anders was.

 

 

Slot
Al met al een bijna ondenkbaar aantal functies en taken werden door Peter Joris jarenlang vrijwillig uitgevoerd in het belang van de vereniging en de volleybalsport. Voor veel mensen lijkt het vanzelfsprekend dat een vereniging blijft bestaan en dat alles geregeld is. De enorme hoeveelheden werk blijven vaak buiten het zicht van spelende leden.
Als VC Maasdal kunnen wij echter zeggen dat Peter onmisbaar is geweest en is iedereen hem enorm dankbaar voor zijn grote inzet.

 

 

Logo Maasdal